:
Armirački pogon Plus Ultra Beograd d.o.o. sa preko dvadeset pet godina iskustva, može se pohvaliti sa preko hiljade objekata kojima je uspešno isporučio betonsko gvožđe i to:

- obrađenu armaturu u svemu u skladu sa specifikacijom investitora,
- montirane elemente (serklaži, ploče, temelji,..),
- izrađene uzengije različitih dimenzija (10/10, 15/17, 16/16, 20/16, 20/20,...),
- armaturne koševe šipova od Ø400 do preko Ø1500,
- armaturne koševe dijafragmi,
- armaturne mreže

Na našem lageru na raspolaganju imamo preko četiristotine tona (400t) betonskog gvožđa (rebrastog betonskog gvožđa i glatkog betonskog gvožđa) svih profila. Takođe uvek na raspolaganju imamo i armaturne mreže Q84 (Ø4), Q131 (Ø5), Q188 (Ø6), Q335 (Ø8) i Q524 (Ø10), a sve ostale tipove izradjujemo po narudžbini.
Referentnu listu, samo nekih od objekata koje smo radili, možete pogledati klikom na sledeći link REFERENCE.
.

Reference
© Copyright Plus-Ultra d.o.o. © Osnovano 1990.godine. Sva prava zadržana