:
Preduzeće "Plus Ultra d.o.o." bavi se isključivo preradom betonskog gvožđa, koja obuhvata sledeće poslove:
1. Ispravljanje betonskog gvožđa ∅ 6-R ∅ 16 po specifikaciji investitora:
Raspolažemo sa mašinom BNT 40 za ispravljanje i sečenje betonskog gvožđa u profilima od ∅ 6 do R ∅ 16, kao i automatskom mašinom za ispravljanje, sečenje i savijanje betonskog gvožđa italijanskog proizvođača Schnell tipa Formula HS u profilima ∅ 6 do R ∅ 12 ukupnog kapaciteta cca 25 tona dnevno.

2. Sečenje betonskog gvožđa ∅ 6-R ∅ 40 po specifikaciji investitora:
Uz prethodno navedene dve mašine za automatsko sečenje betonskog gvožđa na meru, raspolažemo jos i sa ukupno pet mašina za ručno sečenje armature za profile od ∅ 6 do R ∅ 32, kao i deset mašina za sečenje betonskog gvožđa u profilima od R ∅ 8 do R ∅ 40 kapaciteta ukupno cca 50 tona dnevno u zavisnosti od potrebe gradilišta.

3. Savijanje betonskog gvožđa ∅6-R∅40 po specifikaciji investitora:
Podrazumeva mašinsko savijanje betonskog gvožđa na automatskoj mašini Schnell tipa Formula HS u profilima ∅ 6 do R ∅ 12 i jos dvadesetak mašina za savijanje armature u svim proflima od ∅ 6 do R ∅ 40, neograničenog opsega oblika i dimenzija samog savijanja zavisno od potrebe gradilišta dnevnog kapaciteta cca 30 tona betonskog gvožđa.

4. Izrada uzengija po specifikaciji investitora ∅ 6 do R ∅ 22:
Za automatsku izradu uzengija od betonskog gvožđa posedujemo mašinu Schnell tipa Formula HS u profilima ∅ 6 do R ∅ 12 dimenzija do 150cm kapaciteta od 3.000 do 10.000 komada dnevno u zavisnosti od samih dimenzija uzengija, dok na ostalim savijačicama možemo napraviti uzengije u svim profilima ∅ 6 do R ∅ 32 u dimenzijama ograničenim samo transportnim gabaritima za prevoz do gradilišta dnevnog kapaciteta od 5.000 do 15.000 komada zavisno od dimenzija uzengija.

5. Montaža gotovih elemenata za manje objekte u armiračkom pogonu:
Sa vrhunski obučenim armiračima u mogućnosti smo da našim saradnicima ponudimo montažu gotovih elemenata, serklaža, greda, stubova, nadvratnika, nadprozornika, kompletno namontirane armature za ploče šahtova i svih ostalih elemenata iz konstrukcije po specifikaciji projekta, a koje omogućavaju montažu elemenata u armiračkom pogonu i transport samih gotovih elemenata na gradilište. Kapacitet montirane armature u mnogome zavisi od specifikacije same armature iz projekta i kreće se od 1.500 kilograma do 5.000 kilograma montirane armature dnevno.

6. Izrada armaturnih koševa za šipove sa zavarivanjem po specifikaciji investitora u svim dimenzijama od ∅ 400 do dimenzije potrebne za gradilište:
Za automatsku izradu armaturnih koševa šipova posedujemo mašinu Schnell GM 1100 hp/12, koja se odlikuje kompjuterskom preciznošću i velikom brzinom izrade armaturnih koševa šipova u profilima do R∅28 dimenzija šipova od ∅ 400 do ∅ 1200 sa kompletnim zavarivanjem po specifikaciji projekta, dnevnog kapaciteta do 15.000 kilograma. Uz automatsku proizvodnju u mogućnosti smo, sa stručnim osobljem, da izradimo ručno armaturne koševe za šipove u svim dimenzijama, sa zavarivanjem do 100% preklopa svih šipki armature u armaturnom košu, u svim profilima armature od ∅ 6 do R ∅ 40, koje takođe ograničavaju samo gabariti transporta armaturnih koševa do gradilišta.

7. Izrada armaturnih koševa za dijafragme sa zavarivanjem po specifikaciji investitora:
Kao i armaturni koševi za šipove armaturni koševi za dijafragme se izradjuju ručno sa osposobljenim i stručnim armiračima i variocima, koji za izradu dijafragmi u svim dimenzijama po projektu mogu brzo, stručno i kvalitetno izraditi armaturne koševe djafragmi, za šta posedujemo sve ateste kako za izvedene armiračke, tako i za samo zavarivanje koševa po projektu. Dnevni kapacitet izrade armaturnih koševa za dijafragme zavisi od samom projekta i dimenzija same dijafragme, moze biti do 15.000 kilograma dnevno.

8. Izrada armaturnih mreža obostrano nosivih Q i uzdužno nosivih R:
U okviru asortimana armiračkog pogona " Plus Ultra " sastoji se i armaturna mreža. Obostrano nosive Q mreže, izvedene tako sto su žice ukrštene u obliku kvadrata gde su i poprečne i podužne žice nosive i imamo ih na lageru u svakom trenutku na raspolaganju našim kupcima. Uzdužno nosive R mreže, izvedene tako sto su žice ukrštene u obliku pravougaonika i nosiva je uzdužna žica, možemo u saradnji sa našim kooperantima u svakom momentu izraditi brzo i kvalitetno u skladu sa potrebama gradilišta. Za sve mreže posedujemo odgovarajuće ateste i sertifikate o potvrdi kvaliteta armaturnih mreža.

© Copyright Plus-Ultra d.o.o. © Osnovano 1990.godine. Sva prava zadržana